Schimbarea scenariului de viaţă prin limbajul hipnotic

 

« Problema este nu ceea ce facem, ci ceea ce devenim”

(Oscar Wilde, De Profundis)

 

Avem cu toţii scenarii de viaţă fie că suntem sau nu conştienţi de ele. Atâta vreme cât avem motivaţii şi scopuri de viaţă, vom construi scenarii pentru a ni le atinge. Ceea ce este important pentru noi este reprezentat de conştientizarea acestor scenarii pentru a ne înţelege strategiile prin care să putem  ţinti spre îndeplinirea scopurilor de viaţă. La baza scenariilor de viaţă stau convingerile. Convingerile personale sunt cele care ne influenţează şi ne determină comportamentul. Ele alcătuiesc scenariul vieţii noastre. De-a lungul existenţei noastre întâlnim provocări ale contextelor şi oamenilor cărora le vom raspunde în funcţie de ceea ce ne dictează propriile convingeri. De aceea este interesant să ne (auto)explorăm personalitatea pentru a ne cunoaşte, înţelegând modul în care acţionăm şi funcţionăm atunci când avem convingerea că vom reuşi în atingerea scopului spre deosebire de situaţiile în care convingerile altor persoane sunt lipsite de speranţe în obiectivarea scopului.

Studiile arată ca în jurul vârstei de 7 ani se conturează majoritatea convingerilor de viaţă şi aceasta se produce sub influenţa figurilor parentale sau ale persoanelor semnificative pentru noi: rude, profesori, modele. Nici nu ne dăm seama cum fiecare convingere reflectă momentele importante ale vieţii noastre şi cum la rândul lor, momentele de viaţă vor fi influenţate de convingerile personale. Orice convingere are o structură proprie şi alegând s-o influenţăm, vom putea face aceasta.

Scenariul de viaţă este legat de ceea ce dorim să realizăm în viaţă, actorul principal suntem noi, dar şi alte personaje şi cu toţii avem de jucat anumite roluri. Este ca şi cum am avea în minte o anumită înregistrare şi e de dorit s-o păstrăm atunci când funcţionează, s-o actualizăm ori de câte ori avem nevoie, să-i aducem anumite îmbunătăţiri, s-o perfecţionăm continuu. Dar atunci când ne sabotează, limitându-ne gândirea şi alegerile, e cazul s-o dăm la o parte şi vom face o înregistrare nouă, care să sprijine dorinţa şi efortul nostru în atingerea scopurilor. Piatra de temelie în schimbarea scenariului de viaţă este înţelegerea modului în care gândim, înţelegând structura gândirii nostre, cu siguranţă o vom putea influenţa, o vom putea schimba în momentul în care dorim cu adevărat sa facem această schimbare.

Pentru a ne atinge scopurile, trebuie sa dobândim capacitatea de a ni le putea imagina, trăi şi simţi. Să păşim cu încredere în sistemul nostru propriu, să-l explorăm, să fim sinceri şi cu încredere în noi şi în oportunităţile care se deschid şi se manifestă permiţând rezultatelor să apară.

Atunci când ne propunem să reproducem modelul unei performanţe, înainte de toate, vom “decripta” convingerile persoanei a cărei performanţă dorim s-o reproducem astfel încât să ne influenţăm comportamentul. În acelaşi mod, pentru a avea acces la resursele noastre interioare care ne inspiră într-un context anume, vom decripta acea convingere care ne sprijină în acel context (reproducem un model personal). De exemplu, daca doresc sa fiu încrezătoare în faptul că la un seminar voi vorbi cu uşurinţă, ceea ce imi va fi de folos este să-mi amintesc o situaţie asemanătoare când am fost convinsă cu adevărat  că am avut ceva important de împărtăsit participanţilor la acel seminar. Amintindu-mi această convingere a mea, am accesat acea resursă interioară pe care am avut-o dintotdeauna, dar care temporar stătea ascunsă.

Convingerile pot fi exprimate sub formă de declaraţii, dar declaraţiile acestea sunt declaraţii emoţionale, ele nu sunt declaraţii factuale şi constă în opinii pe care le-am stocat de-a lungul timpului .Convingerile noastre sunt puncte de vedere emoţionale despre noi înşine, despre alţii, despre viaţă şi ele sunt conturate de scopul şi identitatea noastră şi invers, ele sprijină ceea ce suntem şi ceeea ce putem deveni. Convingerile funcţionează sub forma valorilor în funcţie de care luăm decizii în viaţă. Acestea sunt calităţile pe care le considerăm importante pentru felul în care ne conducem viaţa, activitatea, afacerea.

Exemple de valori:

         Onestitatea

         Învăţarea

         Dragostea

         Caritatea

         Generozitatea

         Creativitatea

         Spontaneitatea

         Integritatea

         Distracţia

         Belşugul

         Munca

         Performanţa

Fiecare persoană dă o anumită interpretare acestor valori şi mai ales modului în care valorile pot fi atinse. Ceea ce este foarte important nu se reduce doar la faptul de a avea valori, cat mai ales la modul în care putem recunoaşte în mod concret că au fost împlinite.

Să ne acordăm timpul necesar pentru a ne conştientiza ţelul de viaţă, misiunea, convingerile şi valorile, descătuşând creativitatea, spontaneitatea şi abilităţile noastre cele mai valoroase menţinând autonomia, iniţiativa şi decizia pe « drumul personal de viaţa », orientându-ne gândirea către scop.

 

Exemple de convingeri vitale:

Fiecare persoană este unică. În fiecare dintre noi există o bogăţie de aptitudini nedescoperite încă şi suntem capabili să le eliberăm prin felul în care intrăm în relaţie cu ceilalţi.

Atunci când alege, fiecare om face cea mai buna alegere pentru sine. Având această convingere putem învăţa cum să înţelegem, să atingem performanţa şi să iertăm.

Nu există eşec, există doar feedback: cu ajutorul rezultatelor pe care le obţinem, putem verifica dacă facem ceea ce trebuie sau mai sunt necesare îmbunătăţiri ale acţiunilor noastre. Ne vom asuma situaţiile care aduc schimbarea şi vom învăţa din ele. În consecinţă, vom dezvolta capacitatea de a învăţa continuu, o convingere de o importanţă centrală în sistemul nostru de convingeri şi valori.

În spatele fiecărei conduite se ascunde o intenţie pozitivă: intenţia pozitivă se referă la beneficiul pe care îl obţine sau la valoarea (siguranţa, succesul etc) pe care o trăieşte cineva care are un comportament pe care alţii îl etichetează ca nedorit sau neplăcut. Această convingere este esenţială pentru capacitatea noastră de a face faţă la tot ceea ce ni se întâmplă. Indiferent de repercusiunile negative care ar putea să apară, vom preschimba totul într-o lecţie de viaţă integrată educaţiei noastre.

Sensul comunicaării îl reprezintă efectul ei: poate ca nu avem capacitatea de a controla mediul înconjurator, dar devenim conştienţi de influenţa noastră asupra acestuia. Având această convingere, ne asumăm deplina responsabilitate pentru efectul comunicării nostre cu ceilalţi.

Pentru fiecare problemă există o soluţie. Daca nu obtii raspunsul dorit făcând ceva, atunci alege altceva diferit, dar fă ceva! Această convingere o deţin cei care descoperă noi căi de a face faţă obstacolelor şi provocărilor. De regulă, ea le aprtine liderilor.
În noi înşine se regăsesc toate resursele de care vom avea vreodată nevoie. Crezând în acest lucru, putem învăţa cum să avem acces la orice resursă interioară (aptitudine, competenţă, convingere) de care vom avea nevoie vreodată dobândind ceea ce vrem.

În orice sistem, elementul cu cea mai mare flexibilitate de gândire şi comportament are şi cea mai mare influenţă: dacă ceea ce facem nu funcţionează, cu cât avem mai multe opţiuni, cu atât există mai multe şanse de a descoperi o cale pentru ca acel lucru să funcţioneze.

Mintea şi corpul sunt parte a aceluiaşi sistem: dacă ne ascultam trupurile, ele ne vor spune ce are nevoie mintea să ştie. Însuşiţi-vă această convingere şi învăţaţi să ascultaţi de înţelepciunea trupului dumneavoastră!

Orice comportament, chiar dacă actualmente este supărător, a fost valoros (eficient) cândva. În spatele fiecărui comportament se ascunde o intenţie pozitivă. Această convingere este esenţială pentru capacitatea noastră de a face faţă provocărilor actuale, indiferent de consecinţele negative care ar putea aparea iniţial, vom lua lecţia de viaţă, integrând-o educaţiei pentru experienţele viitoare.
 Dacă cineva poate face ceva, oricine poate învăţa să facă acelaşi lucru: prin observare şi experimentare se poate învăţa modelarea conduitei.

Cunoaşterea, gândirea, memoria şi imaginaţia sunt rezultatul unor succesiuni şi combinaţii ale modurilor de filtrare şi înmagazinare a informaţei. Dacă vom învăţa ce sunt aceste secvenţe şi combinaţii(programe), vom reuşi să influenţăm ceea ce funcţionează sau nu în cazul nostru şi să facem ceva în legătură cu aceasta.
 Capacitatea de a schimba modul prin care percepi realitatea este mai valoroasă decât a schimba contextul exterior: schimbarea vine din interior!


NLP este un sistem – structura teoretică şi metode practice – care ne permite sa învăţăm paşii prin care putem atinge scopul, indiferent de natura acestuia, cunoscând modul în care mintea şi comportamentul uman funcţionează. NLP implică un progres al conştiinţei. Instrumentele de lucru în NLP se înscriu în ampla mişcare de valorificare a potenţialului uman, al cărei demers este orientat spre descoperirea, (re)accesarea şi dezvoltarea resurselor umane personale.

Ceea ce numim în mod tradiţional „hipnoză” sau „transă”joacă un rol central pentru modelul NLP al comunicării. Hipnoza este „natura neînţeleasă” a comunicării (Hall, 1994) şi vă puteţi da seama de modul în care funcţionează aceasta în timp ce abordaţi o atitudine relaxată. Pătrunderea în propria minte pentru (re)accesarea unor reprezentări interioare: imagini, gânduri, sunete, mirosuri, gusturi, acţiuni, senzaţii, descriu experienţa pe care noi o definim „transă”. Cu toţii am trăit şi trăim o astfel de stare atunci când pătrundem în interiorul fiinţei noastre şi suntem absorbiţi de anumite evenimente, concentrând atenţia asupra lor în timp ce interesul nostru pentru ceea ce se întâmplă în exterior, scade. În permanenţă facem acest lucru şi aşa ne explicăm cum înţelegem ceea ce ne spun ceilalţi în vreme ce noi sunt preocupaţi de cu totul altceva…Transa face ca totul sa fie mai uşor, cu toate că nu există nici-o deprindere sau abilitate de care să fiţi capabil în transă şi de care să nu fiţi apt şi în stare de veghe.

În final, vom dobândi capacitatea de a acţiona coerent în faţa complexităţii vieţii ancorându-ne în mod flexibil pe o bază actuală fiind pregatiţi pentru a atrage şansele pe măsură ce se ivesc, de partea noastră. Dobândirea simţului personal al direcţiei, a congruenţei între scop şi acţiune, gestionarea schimbării, sunt transformări fundamentale ale personalităţii angrenate în împlinirea propriului scenariu de viaţă. Drumul pe care îl parcurgem nu este întotdeauna uşor şi lipsit de sinuozităţi, dar putem constata adesea ca este mult mai simplu decât ne permitem să credem. Trăim într-o lume grăbită, instabilă, haotică  si nu ne mai putem permite să aşteptăm să construiască alte persoane scenariul vieţii pentru noi şi/ să ne conducă. Este timpul să ştim cine suntem, ce dorim, încotro mergem, care ne sunt scopurile de viaţă, convingerile şi valorile şi să îvăţăm CUM să devenim proactivi şi să aducem VIEŢII provocări punându-ne întrebări în legătură cu acele aspecte ale personalităţii noastre pe care dorim să le schimbăm, să construim planul nostru de viaţă şi să facem pas cu pas în atingerea scopului, scopurilor, a misiunii…

 

Bibliografie

Dafinoiu, I., Varga, J.,L., Hipnoză Clinică, Ed. Polirom, Bucureşti, 2003

Hall.,L.,M., Spiritul Programării Neurololingvistice, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007

Knight.,S, Tehnicile Programării Neurolingvistice, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2004

  

Psiholog dr. Aurelia Moraru 

 

Related Images: