Despre învăţătură

Nici un om nu poate să vă descopere nimic, afară numai de ceea ce zace pe jumătate adormit, în zorii conştiinţei voastre.

Învăţătorul care păşeşte în umbra templului, printre discipoli, nu dăruie acestora din înţelepciunea-i, cât mai degrabă din dragostea şi credinţa sa.

Dacă este cu adevărat învăţat, el nu-i îndeamnă să intre în casa înţelepciunii sale, ci mai degrabă-l aduce pe fiecare în parte în pragul propriei sale înţelepciuni.

Astronomul vă poate vorbi de înţelegerea sa asupra spaţiului, dar va putea să vă dea înţelegerea care-i numai a sa.

Muzicianul poate cânta pentru voi din ritmul care există pretutindeni în spaţiu, dar el nu vă poate da auzul cuprinzător de ritmuri şi nici vocea care să-i fie ecou.

Iar cel priceput în ştiinţa cifrelor vă poate vorbi despre domeniul măsurii şi greutăţii, dar nu vă poate conduce acolo.

Fiindcă viziunea unui om nu poate împrumuta aripile altui semen al său.

Şi, precum fiecare dintre voi stă singur în conştiinţa Creatorului, la fel, fiecare dintre voi trebuie să rămână singur în conştiinţa sa despre Creator şi cunoaşterea celor pământeşti.”

Kahlil Gibran

Related Images: