Motto: “Trăim într-un Univers care nu are un început în timp, nu are nici sfârsit în timp şi care nu are limite în spaţiu”. Albert Einstein

Cu toţii manifestăm interesul şi curiozitatea de a ne îngriji sufletul. Psihoterapeutul deprinde în activitatea sa nu doar tehnologia, ci si arta îngrijirii sufleteşti a semenilor care-i solicită sprijinul. Astfel, el devine un «  naturalist » al vieţii sufleteşti şi, asemenea unui botanist, el devine preocupat de natură, de natura condiţei umane, în mod special. Modalitatea aceasta de lucru solicită profesionistului psiholog cunoaşterea şi îngrijirea propriei sale vieţi, descoperirea sensului profund cât şi modului în care sufletul se manifestă în el îsuşi şi în ceilalţi deopotrivă.

Cuvântul « îngrijire » ne duce cu gândul la activitatea unei infirmiere şi « infimieră » reprezintă unul din înţelesurile vechi ale cuvântului grecesc therapeia sau terapie. Suntem surprinşi să constatăm că în dorinţa de a ne îngriji sufletul, vom face o întoarcere în timp amintindu-ne de noţiunile timpurii ale terapiei.

Cura, cuvânt de origine latină, a fost folosit iniţial pentru îngrijirea sufletului şi are mai multe înţelesuri: tămăduire, atenţie, venerarea sufletului, înfrumuseţarea trupului, devoţiune. Atunci când facem psihoterapie, este de dorit să păstrăm în memorie cât mai mute înţelesuri ale cuvântului cura.

Dar ce este sufletul ?

Sufletul reprezintă o dimensiune, o calitate a noastră înşine sau a vieţii, el se referă la inima şi substanţa personală, la profunzimea, valoarea personală. Observând sufletul şi modul în care acesta se manifestă, înseamnă a veghea, a lua aminte, a cinsti. Când deprindem această activitate, putem considera că am devenit mai bogaţi din punct de vedere sufletesc, vom găsi şi descifra mesaje ascunse fiind în măsură să facem anumite schimbări în viaţa noastră.

Respectarea ritualurilor are o putere considerabilă. Ne aflăm în Postul Paştelui. Starea şi spiritul momentului ne vor atinge sufletul acordând respectul cuvenit.

Visele ne dezvăluie cum materialul vieţii este recapitulat continuu. Poveştile, povestirea vieţii, reprezintă alte modalităţi de a te ocupa şi de a îngriji sufletul. Aceste modalităţi ne ajută să conştientizăm temele vieţii noastre, tiparele de gândire şi de proiectare în viitor, învăţăm să descoperim înţelesuri noi, profunde înţelegând astfel, « miturile » pe care le trăim.

Freud şi Jung şi-au analizat propriile vise, ei au dezvoltat anumite teorii ale viselor prin analiza propriului material oniric şi au descoperit calea de acces spre sufletul propriu. Am putea urma calea lor şi în acest mod am demonstra interesul nostru pentru suflet, grija, respectul şi iubirea pentru fiinţa care suntem.

Relaxarea reprezintă o modificare uşoară a stării de veghe. Prin reducerea stimulilor externi, ne apropiem mai mult de lumea interioară, mintea devine principalul furnizor de input-uri informaţionale şi atenţia se pate focaliza mai mult pe fluxul gândurilor. Relaxarea mentală însemnă o conştientizare accentuată a lumii interioare şi o reducere a agitaţiei mentale obişnuite. În relaxare se modifică atitudinea cu care sunt abordate gândurile şi impulsurile interioare.

Postul paştelui

Potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă, postul este înfrânarea de la toate mâncărurile sau, în caz de boală, numai de la unele, de asemenea şi de la băuturi, şi de la toate cele lumeşti, şi de la toate poftele cele rele, pentru ca să poată creştinul să îşi facă rugăciunea cu înlesnire şi să îi fie milostiv Dumnezeu. Exemplul postului îl avem de la însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, a postit 40 de zile în pustie (Matei IV, 6). El ne învaţă cum să postim şi ne spune că diavolul nu poate fi izgonit numai cu post, ci însoţind postul cu rugăciunea.

Avantajele postului adevărat sunt acelea că postul ne dă putere prin exerciţiul de pocăinţă, să contribuim la smerirea sufletului îngâmfat. Prin voinţă şi pocăinţă, postul reda curăţenia sufletească reuşind să înalţe sufletul. Atunci când faptele bune şi rugăciunea îl însoţesc, postul de la mâncare este dublat de postul sufletesc şi noi trăim bucuria de a ne apropia de Dumnezeu descoperind astfel izvorul înfrânării şi al spiritualităţii.

Postul Paştelui stă sub semnul luminii. Postul Mare este numit şi Postul Paştilor, la ambele capete ale acestui post se află lumina: la început lumina pe care Dumnezeu a revărsat-o peste lume, la sfârşit lumina care izvorăşte din mormânt, lumina Învierii. Între aceste două repere postul apare ca un drum al nostru spre lumină, pe parcursul căreia viaţa noastră se curăţeşte, se transfigurează şi se umple de strălucire pentru ca să ne putem îmbrăca în lumina Învierii lui Hristos.

Dragostea exprimată prin atenţie rabdătoare, poate « aduna », reîntregi sufletul, adesea fragmentat din cauza stresului cotidian şi a modului greşit de viaţă.

Observaţii din activitatea de terapeut

Adesea, la cabinet s-au prezentat persoane ce au suferit depresii din dragoste, fie că nu se simţeau iubite cu adevărat fie pentru că nu întâlneau persoana cu care să împartăşească sentimentul iubirii fie pentru că fuseseră rănite sau trădate de partenerii lor.

O întrebare apare firesc : CUM altfel am putea ajuta un OM să se vindece decât oferindu-i toată înţelegerea şi întregul nostru suport?!… Conflictul trăit de el este văzut nu doar ca o piedică în dezvoltarea sa, ci şi ca o provocare prin care să conştientizeze complexitatea condiţiei umane, o oportunitate de a ucenici la largirea câmpului conştiinţei. Suferinţa ajută fiecare persoană să se maturizeze prin aplecarea asupra sufletului propriu, acordând spaţiu, timp şi îngrijire personală.

Karl Gustav Jung atunci când medita sau îşi făcea rugăciunea într-un spaţiu special amenajat şi-a notat: “ În acest spaţiu închis eu sunt numai pentru mine însumi! Am întotdeauna cheia la mine şi nimeni nu are voie să intre decât cu permisiunea mea … Este un colţişor al reflecţiei şi imaginţei”.

Aduceţi în CENTRUL fiinţei voastre, în SUFLET, IUBIRE şi LUMINA! Ajuataţi-l să crească, să se dezvolte şi să se maturizeze!

Autor: Psih. dr. Aurelia MORARU

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Related Images: